szkolenie PPOŻ

Dla kogo wymagane szkolenie PPOŻ

Obowiązkowi udziału w szkoleniu PPOŻ podlegają pracownicy zatrudnieni w zakładach pracy, w których ryzyko występowania pożarów jest duże. Co to za zakłady pracy? Z wielu wystarczy wymienić na przykład kopalnie, rafinerie, stacje paliw, punkty napełniania butli gazem, hurtownie fajerwerków i wiele innych. W takiej pracy w każdym momencie może dojść do wystąpienia pożaru, dlatego pracownicy muszą wiedzieć jak na takie sytuacje reagować, jak udzielać pomoc i przede wszystkim co należy robić, aby do takich zdarzeń dochodziło jak najrzadziej. Taki jest właśnie cel, który ma pomóc osiągnąć szkolenie PPOŻ.

Jak się przygotować do szkolenia przeciwpożarowego? Jeżeli będzie ono przeprowadzane w twoim zakładzie pracy, powinieneś na ten cel przygotować i udostępnić pomieszczenie, w którym będzie mogła się pomieścić oczekiwana liczba pracowników. Sala taka powinna również umożliwiać skorzystanie z pomocy multimedialnych, takich jak laptop, rzutnik i nagłośnienie.

 

Czasami jednak zdarza się i tak, że warunki pracy nie pozwalają na wydzielenie osobnego pomieszczenia na szkolenie PPOŻ.

Co wówczas można zrobić? Nie jest to oczywiście żaden argument, który mógłby usprawiedliwiać to, że szkolenie się nie odbyło. W takich sytuacjach niezbędnej pomocy może udzielić firma, która szkolenie przeprowadza. Zapewni ona salę, spełniającą wymogi dla określonej liczby uczestników. Najczęściej będzie to sala konferencyjna jednego z pobliskich hoteli. Taki sposób zorganizowania szkolenia zwiększa jego cenę, ale dla wielu przedsiębiorców to jedyna możliwość aby szkolenie miało taki przebieg i formę, jakiej oczekują przepisy prawa.

Obowiązku zorganizowania szkolenia przeciwpożarowe nigdy nie należy lekceważyć. Braki w dokumentacji i duże opóźnienia związane z organizacją obowiązkowych szkoleń przeciwpożarowych mogą skutkować nałożeniem bardzo wysokich kar finansowych na firmę, a w razie wybuchu pożaru i stwierdzeniu, że brak przeszkolenia pracowników mógł się do tego przyczynić, grozi to nawet karą pozbawienia wolności.