Kurs BHP Bydgoszcz

Kurs BHP Bydgoszcz

Kurs BHP Bydgoszcz – szkolenie na miarę potrzeb pracownika i pracodawcy

Kurs Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to nie tylko obowiązek pracodawcy do stereotypowego wypełnienia zobowiązań prawnych, ale i sposób na zadbanie o sobie przez pracownika. Standardowy kurs BHP przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę w nowym zakładzie lub na nowym stanowisku. Kursy BHP w Bydgoszczy dostępne są w podstawowych obszarach szkoleniowych, takich jak: podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy, zasady udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji wypadku. Kursy BHP, oferowane w Bydgoszczy, spełniają wszystkie krajowe normy i standardy szkoleniowe obowiązujące na terenie całej Polski.

Kurs BHP Bydgoszcz – tematyka instruktażu ogólnego szkolenia

Instruktaż ogólny, na którym opiera się kursy BHP jest zasadniczo uniwersalny, to znaczy uczestnik szkolenia dowiaduje się zasad współpracy w świadczeniu usług pracy, a są to: istota bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres obowiązków pracodawcy, odpowiedzialność pracodawcy i pracownika za wystąpienie zdarzeń niepożądanych w pracy, podstawowe zasady instrukcji przeciwpożarowej. To zaplecze jest punktem wyjścia do dalszych szkoleń szczegółowych.

Kurs BHP Bydgoszcz – Jakie szkolenia możesz wybrać?

Obecnie na terenie Bydgoszczy dostępne są szkolenia szczegółowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w następujących obszarach tematycznych: instruktaż stanowiskowy, szkolenie okresowe BHP – dla pracodawców i pracowników, nauczycieli, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia projektowane do wskazań i potrzeb zleceniodawców.

Każde szkolenie może odbyć się w siedzibie firmy, jak i w specjalnie wynajętych przestrzeniach konferencyjnych. Wybór rozwiązań zależy od zleceniodawcy. Obecnie kursy BHP są przygotowywane tak, aby ich uczestnicy otrzymywali najwyższe standardy wiedzy merytorycznej, a jednocześnie, aby samo szkolenie odbywało się w dobrej, integrującej zespół atmosferze. Kurs BHP można połączyć z innymi zadaniami szkoleniowymi, aby dwukrotnie nie delegować pracowników lub nawet z wyjazdową akcją integracyjną, tak by atmosfera odpoczynku i relaksu sprzyjała nabywaniu nowej wiedzy merytorycznej i standardów pracy zespołowej. Każdy z tych projektów możliwy jest do realizacji w Bydgoszczy.